"Метал Фусион" ООД излезе със становище до РИОСВ - Русе във връзка с леярната

„Метал Фусион“ ООД излезе със становище до РИОСВ – Русе във връзка с леярната

Време за прочитане: < 1 мин.

„Метал Фусион“ ООД подготвя преустройство и промяна предназначението на промишлени сгради с идентификатори 63427.3.782.24 и 63427.3.782.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе за дейности по рециклиране, чрез претопяване на скрап от черни метали, с капацитет до 3 тона на ден, и производство по метод на леене на детайли от въглеродна и неръждаема стомана, с променено наименование на ИП съгласно уведомително писмо с вх. № АО-1148/11/18.06.2020 г., а именно – „Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в имот с идентификатор 63427.3.782, Западна Промишлена Зона, бул. „Трети март“ № 40, град Русе“.

След проведеното обществено обсъждане, дружеството изпрати писмено становище до РИОСВ – Русе.

Ето го и него

Сподели:

Още новини от деня