Методика за приемане на цифрова ефирна телевизия е публикувана на официалния сайт на Община Русе

Методика за приемане на цифрова ефирна телевизия е публикувана на официалния сайт на Община Русе – http://www.ruse-bg.eu/events/187/4/6714/index.html Тя е разработена от НУРТС България във връзка със сигнали за затруднено приемане на новия цифров телевизионен сигнал и със затрудненията при настройките за приемането му. Методиката съдържа разяснения за приемането на цифрова ефирна телевизия с външна, вътрешна и насочена антена, както и за намирането на каналите. Включва и карта на областите и кан…

Source: *119569.html

    

Сподели: