В Центъра за детско здраве "Ниш" ще се проведе дискусия на тема: "Логопедични проблеми при децата - диагностика и терапия"

Методът Монтесори:”Помогни ми да го направя сам”

Според известния метод Монтесори обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди 3 -годишна възраст. То се разделя на четири етапа:

-от 0 до 3 години

-от 3 до 6 години

-от 6 до 12 години

-от 12 до 18 години

Всеки етап има своите специфични особености предвид промените, които настъпват у децата. Групите се състоят от деца на различна възраст, с цел по-малките да се учат от по-големите, толерантност и търпение.

Важен момент е, че през никой от етапите не се манипулира чрез наказания и награди, а ролята на възрастния е да съблюдава процеса и да го води, но да не се намесва активно в него. Малките деца се учат чрез опита. Според Монтесори възпитателят трябва да се откаже от своята подтискаща власт с които поставя детето в позиция на защита и свързаните с нея страх, капризи, боязливост. Активната дисциплина не може да се постигне със заповеди, поучения, награди. Тя се поражда и се проявява в работата, определена по собствен избор и основана на интереса към неял. Така свободата, разбирана като възможност за избор, се превръща в необходимо условие за дисциплина. Трудовото възпитание е съществен елемент, защото чрез него се формират и ценни нравствени качества- чувство за отговорност, търпеливост, любов към природата. Централно място заема грижата за природата.

Всяко дете е индивидуално и към него се подхожда така, съответно и материалите, които се използват са толкова разнообразни. То се учи с лекота, без да забелязва това докато играе. Изключително важно е участието на колкото се може повече сетива във всяка една дейност. Детето учи пипайки, помирисвайки, слушайки, вкусвайки… Много важно за това е специално подготвената образователна среда. Ролята на възпитателя е да подготвя, презентира и да се грижи за средата, да наблюдава, насочва, да дава самостоятелност и да помага на детето да събира впечатления,които да структурира и обработи в съзнанието си. Дидактичните материали имат вграден контрол на грешката, така детето само разбира, кога е сгрешило без да се накърнява самочувствието му. Всеки материал има две цели-пряка и косвена. Пряката е тази, която детето поставя пред себе си, а косвената са всички умения и действия, които то ще направи докато изпълнява пряката цел. Например правенето на хляб – пряката цел на детето е да омеси, оформи и изпече хляб, а косвените цели -насърчаване на въображението, развитие чувство за ритъм, фината моторика, хлябът изисква грижи и търпение, развитие на математическото мислене и чувството за мярка, координация между окото и ръката, а малкото брашно пръснато пред детето стимулира детското въображение и е открита покана за рисуване с пръсти. Всички заниманията са насочени към градивна и конструктивна дейност, защото  целта е да се стимулира любопитството и любознателността на детето, да бъде мотивирано, търсещо, знаещо и можещо, способно да поема отговорност за действията си  и осъзнаващо последиците от тях. Важен момент е  на детето да се даде възможност да се концентрира и да развива способностите си в интересна, стимулираща и атрактивна специално – подготвена среда, изпълнена с любов и хармония.

Не на последно място при методът Монтесори е детето да придобие своите социални умения чрез отговорността да разреши само възникналите конфликти, а чрез упражненията от реалния живот – грация, учтивост и контрол на движението – да се подготви за реалния живот.

Повече за този метод може да научите в Център за детско здраве „Ниш“

Сподели:

Още новини от деня