доходно здание

МЗХ представя Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 година на 8 февруари в Русе

Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 година. За земеделските стопани от областите Търговище, Разград и Русе срещата ще се проведе в сряда /8 февруари 2023 г./ от 11.00 часа в зала „Европа“ на Доходното здание в Русе. Събитието се организира със съдействието на Областна администрация – Русе. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по Стратегическия план. В рамките на срещата ще бъдат представени различните интервенции, разписани в документа, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието. Това може да стане и предварително на e-mail: [email protected]. Според областния управител Анатоли Станев Стратегическият план ще спомогне за гарантирането на по-голяма икономическа сигурност в сектора и ще насърчи повече хора да развиват бизнес, свързан със земеделието и селските райони.

Припомняме, че бюджетът за всички интервенции, разписани в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027-a е малко над 8 млрд. евро (8 060 113 677 евро). По интервенциите за Директни плащания финансовият ресурс възлиза на 4 400 517 396 евро, а за инвестиции в селските райони са предвидени 3 529 075 550 евро. В допълнение на това са предвидени и специални интервенции за лозаро-винарския сектор на стойност 98 935 535 евро, за пчеларство 25 798 563 евро и 5 786 635 евро за секторни интервенции.

Сподели: