Милена Хинкова

Милена Хинкова е новият – стар председател на Районната избирателна комисия в Русе

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с вх. № НС-05-83\2 от 17.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Централната избирателна комисия назначи днес Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милена Георгиева Хинкова  ЕГН 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ина Георгиева Райчева-ЦоневаЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Шейнур Мейсуд ЕюбЕГН
СЕКРЕТАР:Анелия Недкова ПетроваЕГН
ЧЛЕНОВЕ:Николай Иванов БратовановЕГН
 Борислав Венелинов ЖечевЕГН
 Миглена Маринова АнгеловаЕГН
 Ангел Йорданов СтефановЕГН
 Дилян Ивов НиколовЕГН
 Екатерина Василева ЗаяковаЕГН
 Елиз Фикрет ХалилЕГН
 Стефан Димов БоневЕГН
 Станимир Денчев БояджиевЕГН

Комисията встъпва в правомощията си от 22 май.

Сподели: