милена хинкова рик

Милена Хинкова отново ще бъде председател на РИК – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с вх. № ПВР-05-2\19 от 20.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

ЦИК назначи Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милена Георгиева Хинкова  ЕГН …
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ина Георгиева Райчева-ЦоневаЕГН …
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Елиз Фикрет ХалилЕГН …
СЕКРЕТАР:Николай Иванов БратовановЕГН …
ЧЛЕНОВЕ:Ангел Йорданов СтефановЕГН …
 Дилян Ивов НиколовЕГН …
 Анелия Недкова ПетроваЕГН …
 Миглена Маринова АнгеловаЕГН …
 Екатерина Василева ЗаяковаЕГН …
 Шейнур Мейсуд ЕюбЕГН …
 Стефан Димов БоневЕГН …
 Константин Евгениев СтанимировЕГН …
 Станимир Денчев БояджиевЕГН …

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Сподели:

Още новини от деня