съдебна палата русе съд прокуратура

Милен Бойчев – съдия в Районен съд – Русе, е повишен на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши по време на днешното си заседание на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Димитър Ковачев – съдия в Софийски градски съд, и Милен Бойчев – съдия в Районен съд – Русе.

Сподели: