интернет wifi бизнес

Министерството на икономиката ще проведе в Русе консултации за Национална стратегия за малки и средни предприятия в България 2021-2027 г.

Във връзка с изготвяне на Национална стратегия за малки и средни предприятия в България 2021-2027 г. Министерството на икономиката (МИ) организира шест регионални консултации за обмяна на мнения и идеи. На тях са поканени представители на малкия и среден бизнес, работодателски организации, неправителствени организации и всички заинтересовани страни, желаещи да допринесат за разработването на Стратегията.

Новата стратегия ще бъде основа за разработване на приоритетите на оперативните програми за периода 2021-2027 г.

Приоритетни области за стратегическия документ са: предприемачество, достъп до финансиране, достъп до пазари, дигитализация и умения, околна среда, бизнес среда.

Регионалната консултация за Северен централен регион ще се проведе в гр. Русе на 4 декември 2019 г. (сряда)

Място: Конферентна зала, Бизнес парк Русе,
гр. Русе ( адрес бул. „Липник“ 123, 7013 Източна промишлена зона, Русе)

Събитието е предназначено за: собственици и/или управители на МСП, работодателски организации, НПО, представители на местната власт и други заинтересовани лица.

Участието е безплатно, но за да запазите своето място, моля да попълните регистрационната форма до 01.12.2019 г. тук :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfk5Sv4YRElKEXPsT…/viewform

Сподели:

Още новини от деня