Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще направи мобилна приемна на 1 декември в Русе

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще направи мобилна приемна на 1 декември в Русе

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще направи мобилна приемна на 1 декември (четвъртък) с областния управител на Русе Анатоли Станев във връзка с възможностите за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и структурните фондове на Европейския съюз.

На приемната ще присъстват още началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов, експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР, представители на местния бизнес и работодателски организации.

Мобилната приемна на министъра е част от обиколката му в страната за популяризиране на възможностите за бизнеса по ПВУ и новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП).

Министерството на иновациите и растежа е отворило две процедури по Плана за възстановяване и устойчивост. Първата е „Технологична модернизация“, която приключи с над 2500 подадени проектни предложения за над 1 млрд. лв. По втората за „ИКТ решения и киберсигурност“ с бюджет 30,6 млн. лв. се кандидатства в момента, като подадените досега проектни предложения са над 4200. До края на годината по линия на МИР от ПВУ ще се отворят още две процедури – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв.

Сподели: