Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе среща с директорите на държавните спортни училища

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе среща с директорите на държавните спортни училища

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе среща с директорите на държавните спортни училища в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Русе, чийто принципал е ММС. В хода на разговора бяха обсъдени основните проблеми, пред които са изправени ръководствата на спортните училища и бяха посочени конкретни мерки за разрешаването им.

Сред най-спешните задачи са остарялата материална база и в тази връзка необходимостта от ремонтиране и модернизация на общежития, зали за тренировки и хранителни помещения, от допълнително финансиране за организация на спортни лагери с цел по-добрата подготовка на учениците и провеждане на обучителни семинари с преподавателите по общотеоретичните предмети.

Министър Димитър Илиев подчерта, че ще се следи и реагира своевременно за решаване на проблемите на държавните спортни училища. Директорите им добавиха, че се наблюдава наплив към ръководените от тях училища, откъдето излизат много шампиони, а доста ученици са и с отличен успех.

Сподели: