министър на образованието

Министърът на образованието Кр. Вълчев в Русе: С 2 от общините в Русенска област ще се работи активно по преминаване към едносменен режим

С 2 от общините в Русенска област ще се работи активно по преминаване към едносменен режим, като в Бяла случаят е един, а в Русе – повече и предизвикателството тук е по – голямо. В Бяла са отпуснати допълнителни средства от правителството.

Крайният срок е 2021 година, като се разработват диференцирани програми за всяка една община, заяви днес в Русе министърът на образованието Красимир Вълчев. Най – голям е срокът в най – големите общини, поясни министърът.

В София той ще е десетгодишен, във Варна – 9 – годишен и пр. Това включва строеж на училища и намаляване на приема.

Министърът посещава всички области и общини през това време на годината. Акценти се поставят върху обновяването на материалната база, върху работата на екипите по привличане и задържане на децата в образователната система и по текущи въпроси. В Русе са поставени редица проблеми на срещата с директори. Разговаряно е за целия списък от политики, които ще провежда министерството през новата учебна година – новите учебни програми, нови моменти в организацията на работа, приемът след седми клас и пр.

За следващата година ще бъде прецизирана политиката за преструктуриране на приема. Ще се преструктурира приемът от профили и професии, несвързани с математика, природни науки и техника, към такива, свързани с тях. Това означава, че няма да бъде намален приемът на математическите гимназии, отбеляза министърът, който е провел среща с общността на директорите на математически гимназии у нас. Постигната е договореност те да акцентират върху обучението по информатика, дигитална креативност и дигитални умения. Ще се разкрият повече паралелки в тази област. Разчита се и на политиката на избор на профили от съответните гимназии.

С пари от европейските програми ще се насърчава въвеждането на компютърно моделиране от трети клас. Прави се т. нар. образователен облак – платформа с отворено образователно съдържание, където учениците ще могат да ползват филми, клипове, образователни ресурси. Учителите ще получават пари за това, че създават подобно съдържание. Ще се стимулират дейностите по интереси в математика, техника, информатика, природните науки. Поне 40 % от средствата ще се насочат натам. От 1 януари ще се осигурят пари от държавния бюджет в тази сфера. 25 млн. са предвидени през 2019 година за тази цел.

Министърът обобщи, че по отношение на приема винаги ще съществува това разминаване между индивидуалната и колективната рационалност. Родителят иска да даде максималните житейски възможности чрез образование. Колективната рационалност и пазарът на труда дават достатъчно сигнали, че трябва да се увеличи приема в професионалните гимназии. Най – болезнен недостиг ще има за професии, изискващи средно техническо професионално образование. Затова приемът там трябва да продължи и през идната година. Нагласите също се движат със закъснение, констатира Кр. Вълчев.

През последните 20 години опитът е подсказвал на родители и децата им, че само с професионално образование те не могат да имат достатъчно житейски и трудови възможности. Причините бяха в по – ниските заплати, висшето образование не бе загубило в такава голяма степен селективната си функция. Пазарът на труда днес казва друго. Тези професии ще бъдат с най – висок очакван ръст на доходите заради механизма на търсене и предлагане. В момента някои позиции със средно техническо образование в някои компании са с по – високо възнаграждение отколкото тези, които изискват висше образование.

МОН провежда политиката на преструктуриране и провежда съответната информационна кампания, включително и посредством медиите.

Сподели: