Ализан-Яхова-ноември-2023

Министърът на образованието представи възможностите за финансиране на проекти и инициативи на читалищата в Република България по програма „Образование“, ПВУ и други програми

Галин Цоков, министър на образованието и науката, отговори на въпроси на народния представител от ПП „Движение за права и свободи“ в 19-и МИР – Русе Ализан Яхова и колегата и Фатме Рамадан относно възможностите за финансиране на проекти и инициативи на читалищата в Република България по програма „Образование“ 2021 – 2027 г., Плана за възстановяване и устойчивост и други програми, финансирани със средства от бюджета на ЕС и националния бюджет, администрирани от Министерството на образованието и науката. Ето какво отбеляза министърът:

Сподели: