Министърът на образованието проведе среща с академичното ръководство на Русенския университет

Министърът на образованието проведе среща с академичното ръководство на Русенския университет

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещна с академичното ръководство на Русенския университет. На срещата в Канев център присъстваха и д-р Росица Георгиева, началник управление на Регионално управление на образованието – Русе и народните представители Пламен Нунев и Андриан Райков. 

Министър Красимир Вълчев беше удостоен с почетен плакет на Русенския университет от ректора чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

Студентите от Студентския съвет при Русенския университет получиха грамоти за своята доброволческа работа по време българското председателство на Съвета на Европейския съюз и организацията на международната конференция HEInnovate, посветена на иновациите във висшето образование.

Ректорът на университета чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев представи висшето училище в две основни направления – неговата регионална значимост в областта на образованието и перспективите му за развитие, чрез иновации и дигитално образование. Русенският университет е най-големият български многопрофилен университет по поречието на река Дунав, със своите филиали във Видин, Силистра и Разград. Той е изцяло ориентиран към потребностите на регионите, които обслужва. Неговата многопрофилност определя и  изключителното му предимство в международните контакти и в избора му за партньор, а това от своя страна носи добавена стойност за България и българската система на висше образование.

Ректорът представи насоките за развитие на изследователската и приложна научна дейност  и последните разработки в новоизградените лаборатории: „Многомодални човеко-машинни интерфейси, системи за 3D кинематика и пространствена визуализация“, „Нисковъглеродна мобилност и интелигентни транспортни системи“, както и  „Център за иновационни образователни технологии“, част от университетския научно-изследователски комплекс. Предстои изграждане на „Университетски изследователски парк“, който ще включва всички изследователски лаборатории и центрове. В структурата му ще бъдат включени и „Център за върхови постижения“ и „Център за компетентност“, финансирани по националните оперативни програми. Предвидено е и целево финансиране от държавата в размер на 3 млн лева.

Министър Вълчев поздрави университета за неговия иновативен и предприемачески профил. Адмирира и инициативата за подаване на проектно предложение „Лига на европейски университети за креативно образование, иновативни изследвания и регионално развитие (EULeaD)“, на което висшето училище е координатор.  Препоръките, които той даде са за инвестиране в младите изследователи, тъй като след 20 години пенсионерите ще бъдат два пъти повече от младите, отиващи на пазара на труда. Препоръча да се работи повече и за изграждане на преносими умения, които съчетават знания, умения и нагласи  и определят пригодността за трудова заетост през 21 век.  

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев оцени високо Русенския университет като „най-доброто и бързо развиващо се висше училище  в Северна България“, което „…щеше да е на първо място, ако се правеше оценка за добро управление“…“ , защото прилага “ всички  възможни стратегии за развитие“ и е „пример в това отношение за всички останали университети“.  


Сподели:

Още новини от деня