Министър Костадин Ангелов даде старт на строителството, реконструкцията и ремонта на обектите от системата на спешната медицинска помощ в страната

В момента в двора на филиала за спешна медицинска помощ – гр. Бяла (ул. „Васил Левски“ № 62) министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов даде старт на строителството, реконструкцията и ремонта на обектите от системата на спешната медицинска помощ в страната. Направена бе първа копка за изграждане на нова сграда на филиала в Бяла. Постройката ще се бъде на площ от 140 кв. м. и към нея ще бъде изграден паркинг. Ще има и дизелов агрегат за резервно електрозахранване. Същевременно в обекта ще бъдат обособени и две зони – за пациенти и за персонал, като тази за имащите нужда от първа помощ ще включва лекарски кабинет с манипулационна, чакалня и тоалетна включително и такава за хора с увреждания. Отделно ще бъдат изградени и помещения за дезинфекция на линейките, както и сервизни такива. Там се предвижда да има складове за съхранение на кислородни бутилки, медикаменти и биологични отпадъци.

На събитието присъстваха още заместник – областните управители Свилен Иванов и Валентин Колев, кметът на Община Бяла Димитър Славов, директорът на ЦСМП – Русе д-р Иванка Маринова и нейни колеги в Бяла, ръководството на МБАЛ „Ю. Вревска“ – Бяла, граждани и журналисти от Русе.

Дейностите са в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ, в т.ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения.

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и безопасността при оказването на медицинска помощ, в т.ч. и подобряване на достъпа за лица с увреждания.

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с общ бюджет 163 897 815, 62 лв., от които: 163 502 132, 68 лв. – от Европейския фонд за регионално развитие и 395 682, 94 лв.  – национално съфинансиране.

Сподели: