Министър Красен Кралев се срещна с именити наши национали от боксов клуб "Русе"

Министър Красен Кралев ще открие зала по бокс в Русе

Утре от 11 часа министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще открие зала по бокс. Става дума за спортен салон, представляващ част от сграда на бивша ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ (Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване), находящ се на ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2. Съгласно АОС № 8096/12.08.2016 г. имотът е частна общинска собственост с обща площ от 15 895 кв.м., представляващ комплекс за образование, състоящ се от 5 отделни сгради. Сградата с идентификатор 63427.7.771.5 със застроена площ от 496 кв.м, представлява спортен салон отдаден със Заповед № РД-01-1619/29.06.2017 г. на кмета на Община Русе за безвъзмездно управление на ОП „Спортни имоти“. Сградата с идентификатор 63427.7.771.4 със застроена площ от 66 кв.м, с предназначение  на Промишлена сграда, представлява топла връзка, която също е обект на интервенция. Топлата връзка е ремонтирана, за да се улесни достъпа на трениращите до залата за бокс. Завършени са строително-ремонтни дейности на съществуващия физкултурен салон, треньорски стаи, съблекални, санитарни помещения и топла връзка. Създаването на по-добри условия и наличието на модерна и функционална спортна база създава възможност за пълноценен спортно-тренировъчен процес на състезателите, включително и на нови желаещи да спортуват. Съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения, не се изисква съфинансиране. Прогнозната стойност на разходите по реализиране на проекта са в размер на 257 542, 16 лв. с ДДС и се финансират изцяло от ММС.  

Сподели:

Още новини от деня