Министър Кузманов: Парите за физкултурните салони са изплатени напълно, а в договорите е залегнало поетапно плащане

Министър Кузманов: Парите за физкултурните салони са изплатени напълно, а в договорите е залегнало поетапно плащане

Време за прочитане: 2 мин.

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов обяви, че се проверяват 26 договора, сключени през месец декември 2020 г. за изграждането на физкултурни салони. Тяхната обща стойност е в размер на 21 771 428,81 лв. „С решение на Министерски съвет от февруари 2020 г. са отпуснати 25 млн. лв. на ММС за изграждането и реконструкцията на физкултурни салони в България. Странното, на което се натъкнахме и беше подадено към компетентните органи, е, че договорите са сключени през декември 2020 г. в рамките на един месец. Забелязахме, че едни и същи лица фигурират във фирмите, които са спечелили поръчките в различни градове на страната за различни салони. Ако са се провеждали конкурси за изпълнението на проектите, в тях е имало само по един участник. В договорите е записано поетапно плащане, но парите са изплатени авансово и напълно. В деня на подписването им се е подписвал и допълнителен анекс, в който се уточнява, че строителството ще започне, когато са извадени всички разрешителни. А чакането може да продължи с години“, каза министър Кузманов по време на пресконференция.

Той допълни, че при извършените проверки е установено, че фирми, които са собственост на едно и също лице, създават Дружества по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) и по този начин участват в конкурсите за изграждането на физкултурни салони. „Стартирали сме проверка на какъв етап са дейностите по всички обекти. До фирмите са изпратени писма, за да получим необходимата информация. Срокът беше до 1 юли. Някои са отговорили, други – не са. ММС не разполага със звено за строителен контрол и надзор. Ето защо има обявена обществена поръчка за това, която е в ход, но изисква време“, обяви спортният министър.

Андрей Кузманов акцентира и върху обстоятелството, че договорите не са обезпечени с банкова гаранция. Вместо това са представени застрахователни полици. „Подписването на анексите обаче изключва възможността ММС да се компенсира за нанесени щети или въобще за неизпълнение на договора, тъй като анексите изключват приложимостта на застрахователните полици“, отбеляза министърът. Той уточни, че в следващите дни представители на Сметната палата ще стартират проверка в ММС.

Министър Кузманов отново коментира проверките, които текат в Българския спортен тотализатор (БСТ). „Обемът на материалите е доста голям и е необходимо време. Въпреки проверките БСТ работи с пълна сила. Разбрахме, че ръководството на тотото не e изпълнило изискване на Министерството на финансите. Вече 3 месеца се бави подаване на информация към сървърите на Националната агенция по приходите. Не мога да знам защо“, каза министърът на младежта и спорта.

„Всички тези проверки не са продиктувани от реваншизъм. Това са нормални процеси, за да бъдат защитени интересите на държавата“, завърши министър Андрей Кузманов.

По време на срещата си с представителите на медиите той обяви, че вече е окончателно внесена за разглеждане от Министерски съвет Националната стратегия за младежта 2021 – 2030 г. Очаква се тя да бъде приета през следващата седмица.

Сподели:

Още новини от деня