Министър Нено Димов в Русе

Министър Нено Димов представя в Русе апарат за измерване на миризми

Министър Нено Димов в РусеМинистърът на околната среда и водите Нено Димов ще представи в Русе апарат за измерване концентрацията на интензивно миришещи вещества. Утре на територията на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ на ИАОС на ул. „Ниш“ (до Руското консулство), ще бъде демонстрирана работата на устройството.

На 15 септември в Русе министър Димов ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. От 10 часа, с екип на екоинспекцията, министърът ще участва в почистването на лесопарк „Липник“ (от района на паркинга).

За седма поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба, които са раздадени чрез структурите на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Националните паркове. През 2018 г. МОСВ осигури 40 000 чувала и 80 000 чифта ръкавици. 3590 бона за гориво са изпратени на областните управи за транспортиране на събраните отпадъци до регионалните депа на останали неизвозени отпадъци, събрани от доброволци в рамките на кампанията.

Сподели:

Още новини от деня