Министър Нено Димов в Русе

Министър Нено Димов след въпрос на БСП за въздуха в Русе: Местната власт трябва да бъде по-активна

Депутатите от ПГ на „БСП за България” Пенчо Милков, Георги Стоилов и Крум Зарков за пореден път попитаха министъра на околната среда и водите Нено Димов за проблемите със замърсеността на въздуха в Русе. От трибуната Милков обясни, че хората в Русе вече се самоорганизират и сами търсят решения за своите и на децата си проблеми. Той разказа на министъра за различните протести, събирания и ходенето с маски на училище. Предупреди го, че гневът в града расте.

В отговорите си министър Димов посочи, че индустриализацията и мястото на индустриалните зони са решение на местната власт. Министърът препрати и към обсъждания в Народното събрание нов закон за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда санкции за кметовете, които не успяват да постигнат резултати. „Ето конкретен и типичен пример за това – как местната власт, за такъв локален проблем, трябва да бъде по-активна ” – каза Нено Димов.

Средствата по приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“ в Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ ще бъдат насочени към ограничен брой общини, които са идентифицирали като основен източник на замърсяване битовото отопление и с планирани в общинските програми за качеството на въздух подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатски въпрос в парламентарния контрол за програмата за чистота на въздуха.

Тези мерки са идентифицирани като такива с най-голям ефект в относително кратък срок, посочи Димов и отбеляза, че се прави специален фокус върху подобни мерки, защото финансовият ресурс, заделен по приоритетната ос е ограничен. Той поясни, че МОСВ работи активно по обявяване на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като това ще стане до края годината.

Министърът каза още, че е в ход процедура за разработване и актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух на 28 общини с нарушено качество на атмосферния въздух, като по нея се изпълняват 11 договора и проекти, които са на финален етап.

Данните постъпващи от автоматичните станции за контрол на качеството на атмосфуерния въздух не отчитат превишение на нивата на основните следени замърсители, каза Димов по въпрос за осигуряването на чистотата на атмосферния въздух в Русе. Според министъра тенденцията при регистразцията на превишаване на фини прахови частици е на намаляване. Общият им брой през 2013 г. е бил 107 превишения, а през 2017 – 71. В същото време заради продължаващите сигнали за неприятни миризми в града е инсталирана италианска апратура за пробонабиране и установяване на миризми. Контролни проби за миризми в атмосферния въздух са взети на 12 ноември т.г. от районите на два потенциални източника – фирмите „Монтюпе“ и „Топлофикация – Русе“. Пробите са изпратени за анализ в специализирана лаборатория в Холандия, каза министърът.

Сподели: