Нено Димов в Русе

Министър Нено Димов ще посети Русе утре

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще посети Руси в петък. Той ще се срещне в Русе с представители на „Монтюпе“ ЕООД. С тях ще бъде обсъдено изпълнението на краткосрочните и средносрочните мерки от инвестиционната програма на дружеството за ограничаване разпространението на атмосферни замърсители и изграждането на пункт за собствен мониторинг. Разговорите ще се проведат в Информационния център на РИОСВ – Русе на 27 април.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"