Министър Николай Събев съобщи какво се прави за облекчаване трафика през Дунав мост 1

Екипът на министъра на транспорта и съобщенията отчете дейността си. Ето какво е записано относно ГКПП Русе Дунав Мост 1:

– да се синхронизира работата на българските и румънски гранични и митнически органи; провеждане на разговори с румънската страна за съвместен контрол;

  • изграждане на зони за паркиране на българска територия в близост до ГКПП;
  • да се минимализират проверките и копирането на документи;

–  да се открият допълнителни гишета за гранична и митническа обработка на документацията;

–    разделяне на потока от тежкотоварни превозни средства с регистрация в държави членки на ЕС от този с регистрация в трети страни;

–  увеличаване на броя на измервателните съоръжения (кантари) и гарантиране функционирането на наличните такива;

  • да се ускори изграждането на втори мост Русе – Гюргево II.
  • ГКПП Фериботна линия Русе-Гюргево
  • възобновяване на дейността на фериботна линия Русе-Гюргево;

– инсталиране на два броя осови автомобилни везни (по една на трасе „вход“ и „изход”) с автоматично действие за измерване общата маса и осовите тегла на преминаващите пътни превозни средства, заедно с необходимите кабини и съоръжения, оптична свързаност, бариери, светофари, пътна маркировка и необходими работни помещения;

  • кадрово обезпечение от служители със съответните компетентности

– оборудване на автоматизираните работни места (по едно за влизане и излизане), за извършване на гранични проверки на преминаващите лица и превозни средства.

Сподели: