Георги Стоилов

Министър Порожанов в отговор на въпрос на депутата Георги Стоилов: Над 3000 проекта са подадени по подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“

Георги Стоилов„Приемът на заявления за подпомагане през 2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е проведен съгласно заповедта на министъра на земеделието и храните от 4 октомври 2016 г. В тази заповед за начало на приема е определена датата 26 октомври 2016 г., а 7 декември 2016 г. е определена за крайна дата. Съгласно установените правила за работа, процесът по подаване на заявления за подпомагане и заявки за плащане са вменени на Държавен фонд „Земеделие“ в съответствие с Договор за делегиране на функциите по прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Подадените проекти по тази подмярка са 3 165 през този период, като над 60 % от тях са подадени в последните дни на приема, като казвам последните дни – това са последните два, три дни, което прави по 2 хил. подадени заявления през последните 3 дни. В тази връзка е издадена заповед на изпълнителния директор на Фонда от 6 декември 2016 г. за дообработка на всички подадени и приети заявления за подпомагане в последния ден на приема от служителите на регионалните структури на ДФЗ, с цел да се създаде организация за безпрепятственото им приемане в цялата страна. Това са 461 проекта, на които са съставени и регистрирани в деловодната система на Фонда констативни протоколи в последния ден на приема, и за които е стартирало разглеждането и генерирането на участие по подмярката в ИСАК в същия ден, а именно 7 декември 2016 г., но обработката им е приключила на 8 и 9 декември. Всички идват в последния момент, струпват се в нашите регионални дирекции, Вие имате поглед върху тези процеси, не могат физически да приемат абсолютно всички документи. Затова не само по 4.1, мисля, че по общинските мерки и по още една сме го правили това. Тези, които са дошли в срока – започва регенерирането в ИСАК, издава се регистрационен номер в ИСАК, и тези които са последни, им се казва идвате на следващия ден в 10ч., Вие в 10 и 30ч. другите в 11ч., за да може да приключи обработката и вече самото излизане в ИСАК на тези 461 проекта приключва, но регистрацията е започнала и няма право на никакви промени в документите.Това е поради физическата невъзможност.
От обработените въз основа на констативни протоколи, 124 заявления попадат в обхвата на 100 % от обявения със заповедта за прием бюджет, т.е. сред заявленията получили над 56 точки включително след извършена предварителна проверка за съответствие с критериите за оценка.

Уверявам Ви, че няма никакво нарушение нито на регламент, нито на каквито и да е процедури. Всеки от проектите е подаден в рамките на сроковете, но дообработката е приключила в рамките на физическата възможност на служителите“, казва министърът на земеделието Р. Порожанов в отговор на въпрос от Георги Стоилов – народен представител от ПГ на БСП за България в 19-и МИР – Русе относно приема на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Сподели:

Още новини от деня