Михаил Михов, Зелено движение: Работната среща за сектор „Туризъм“ премина в добър тон и конструктивен дух, като по голяма част от мерките постигнахме съгласие

Михаил Михов, Зелено движение: Работната среща за сектор „Туризъм“ премина в добър тон и конструктивен дух, като по голяма част от мерките постигнахме съгласие

Русенецът Михаил Михов е представител на Зелено движение в преговорния екип на Демократична България към експертната група по туризъм.

Работната среща за сектор „Туризъм“ премина в добър тон и конструктивен дух, като по голяма част от мерките постигнахме съгласие, коментира Михов.

Част от предложенията, заложени в програмата на Демократична България, които до голяма степен съвпаднаха с тези на останалите три партии, са в следните направления:

🍀развитие на велосипеден туризъм чрез приемане на национален велосипеден план, разработване на велосипедна мрежа с маршрути от европейско, национално, регионално и местно ниво;

🍀създаване на национално координационно звено с представители на ресорни министерства и НПО, приемник на европейската велосипедна федерация ECF;

🍀разработване национална стратегия за развитие и поддръжка на мрежата от пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в България, която да включва тяхната класификация и маркировка и вписването им в Националния туристически регистър; нанасяне на маршрутите върху горскостопанските карти и забрана за движение на МПС по част от тях;

🍀цялостна ревизия на начина на отдаване и стопанисване на

високоплaнинските хижи, изясняване на техния статут и нова

категоризация на база достъпност и местоположение;

🍀закупуване на достатъчен брой въздушни линейки (хеликоптери) за целите на планинското спасяване;

🍀приемане на стратегия за развитие и увеличаване дела на къмпинг туризма в България; регулиране и контролиране на дивото къмпингуване по Черноморието и край планинските язовири по начин, който да не отблъсне българските туристи;

🍀създаване на нови защитени територии с висок потенциал за устойчив туризъм по примера на биосферните паркове

създаване и регламентиране на археологически паркове;

🍀възстановяване корабоплаването между населените места по река Дунав за туристически и пътнически цели;

🍀регионален туристически маркетинг чрез активно въвличане на местните общности;

🍀развитие на спа и здравен туризъм въз основа на националното богатство на минерални извори, при съблюдаване на капацитета на ресурса;

🍀насърчаване на местни храни и продукти с допълнителна добавена стойност и тяхното логистично решение за доставка до ресторантьорския Бизнес; създаване на фермерски магазини и инициативи;

🍀запазване нивата на ДДС на 9% до края на КОВИД пандемията;

🍀създаване на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД , който да защитава туристическия бизнес

в моменти на криза.

Колегите от другите формации предложиха още мерки, като част от тях ще бъдат разглеждани на следващи срещи. При запазване на досегашния разумен тон и дух на дискусията цялото начинание ще има добър резултат. Зелено движение в мое лице постави на масата развитието на алтернативния и устойчив туризъм по безспорен начин, като продължаваме да вярваме в неизчерпаемия потенциал на страната ни за приключения, култура и откривателство и ще работим за това България да се развива като устойчива и целогодишна туристическа дестинация за качествен и отговорен туризъм, заяви Михаил Михов.

Сподели: