Михаил Михов e "зеленият" кандидат за народен представител на "Демократична България - Обединение" в Русе

Михаил Михов e „зеленият“ кандидат за народен представител на „Демократична България – Обединение“ в Русе

Михаил Михов e „зеленият“ кандидат за народен представител на Демократична България в Русе.

Михаил е част от природозащитната общност и активист за запазване на дивата природа и неповторимия български пейзаж. Организатор e на десетки екоакции и протести, участник в кампаниите за чист въздух в Русе, приятел и последовател на Коалицията „За да остане природа в България“.

Михаил Михов е пътешественик по душа, природолюбител, търсач на контакта със земята. Работил е в няколко сдружения за развитие на туризма в България, действащ планински водач и екскурзовод, стремящ се винаги да разкрива най-доброто възможно лице на страната ни. Завършил е международен туризъм в УНСС.

Вярва, че България има нужда от промяна и пречистване, а политиката – от подмладяване и ново начало. Неговите приоритети са: чиста и здравословна околна среда чрез целенасочени политики в образованието, енергетиката, икономиката, туризма, поддържането на градската и извънградска среда.

Михаил ще работи за чист въздух, строг контрол за предприятията и прекратяване на политиките за избрани бизнеси, за категорична забрана и строг контрол на изгарянето на отпадъци, пдч, въглища и мокри дърва, което в редица европейски държави е отдавна немислимо, като началото на това да бъде поставено в големите градове.

Той е привърженик на нулевите отпадъци и кръговата икономика – всичко е ресурс и има потенциал за нов живот. Важни задачи според него са внедряването на депозитна система за опаковки, рециклирането и повторното използване, но най-вече – намаляване на отпадъка при източника.

Според Михаил трябва да се инвестира във възобновяеми енергийни източници – силата на слънцето, вятъра, водата и геотермалната енергия, разбира се, не за сметка на дивата природа, местообитанията и уникалния пейзаж на България.

Друг негов приоритет е устойчивият, екологичен и безопасен транспорт – железопътен, велосипеден, воден; удобни и безопасни велосипедни връзки за русенци с всички съседни населени места, паркове, места за отдих и туризъм; водни коридори по Дунав към близките населени места.

Михаил е посветил времето си на развитие на отговорния, познавателно-културен, приключенски и екологичен туризъм, обърнат към хората и природата, разкриващ истинското лице на красивата ни страна с основен акцент върху Дунавския регион и ресурсите на природен парк Русенски лом и река Дунав

За него от особена важност е опазването на горите и защитените територии, както и тяхното разумно ползване в услуга на местните общности и бизнеси, биологичното земеделие и пчеларството и разкриване на техния потенциал за устойчив туризъм, без монополи, заграбване и усвояване за частни интереси.

На 2 октомври можете да подкрепите Михаил Михов с 2️⃣5️⃣ и преференция 1️⃣0️⃣3️⃣ в 19 МИР Русе.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели: