МКБППМН съвместно с Център за обществена подкрепа – Две могили проведе „Магията на книгата“

МКБППМН съвместно с Център за обществена подкрепа – Две могили проведе „Магията на книгата“

По Повод 23 април – Световния ден на книгата и авторското право МКБППМН съвместно с Център за обществена подкрепа – Две могили проведе „Магията на книгата“ – забавни игри за малки и големи. В мероприятието участие взеха 19 деца на възраст от 7 до 13 години. В началото децата бяха запознати какво се отбелязва на днешния ден и защо е важно четенето от госпожа Галина Милева – Секретар на МКБППМН. Впоследствие децата бяха разделени на две групи по възраст до 9 години и от 9 до 13 години. Първата група участваха в игра „Познай приказния герой“. Всяко дете гледаше карта с изобразен герой от детската приказка, като задачата му беше да го опише на останалите без да назовава името му. Играта беше много забавна и предизвика любопитство и интерес в децата. Втората група деца от 9 до 13 години участваха в „Маратонско четене“. Първата глава от една от най-любимите детски книги – „Мери Попинз“ бе разделена на пасажи, като децата се редуваха да четат. Не всички са овладели техниката на четенето, но с помощта на специалистите от Центъра се справиха. проведоха и кратка дискусия по това, което са прочели – кои са героите описани в текста, кой от тях ги е впечатлил и с какво. Най-добре представителите се в игрите получиха награди – любими детски книги.

Най-сладкото бе за най-накрая – беше осигурена вкусна торта и участниците си хапнаха с голям апетит.

Сподели: