Младежи се запознаха с работата на ОИЦ - Русе

Младежи се запознаха с работата на ОИЦ – Русе

Областният информационен център – Русе запозна с дейността си младежи от 14 до 18 години, участници в тренинга за тийнейджъри ТийнЩайн. В изнесена приемна експертът Габриела Стефанова им обясни как те самите могат да се възползват от европейското финансиране чрез програма ERASMUS +. Разкри им възможностите за доброволчеството в чужбина и ползите, които то може им донесе. Разказа им как, когато станат студенти, могат да учат и да стажуват в страните от ЕС и как това ще стимулира тяхната кариера.

Младите хора получиха информационни и рекламни материали на ОИЦ-Русе относно дейността ни и оперативните програми , както и брошури за два интересни проекта по Interreg V-A Румъния – България, насочени към популяризиране на културно – историческото наследство в трансграничния регион.
Тъй като срещата ни с тийнейджърите беше по време на тяхна почивка, те имаха време да разгледат и нашия офис и да се снимат пред него.

Сподели: