младежки парламент община русе

Младежкият парламент проведе отчетно-изборно събрание

Младежки парламент – Русе към Общински младежки дом проведе своето годишно отчетно-изборно събрание.

Повече от 40 бяха участниците, които се включиха в най-важната за клуба годишна среща, а основен акцент бяха дейностите, реализирани от младежите през последната година. Избрано беше и ново ръководство.

Срещата откри директорът на Общински младежки дом – Русе Красимира Николаева, а официалните гости бяха г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе, г-н Енчо Енчев – зам.-кмет по хуманитарни дейности, г-н Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе и г-жа Ирена Петрова – директор Дирекция „Култура и образование“.

Отчетът показа, че младите хора са организирали и взели участие в 111 събития и инициативи, предимно като доброволци. През изминалата година са се провели и различни обучения, в които целият Младежки парламент е участвал активно.

Като голям свой успех членовете на Младежкия парламент отчетоха, че три техни предложения вече са приети от Общинския съвет на Русе. Това са конкурс за графити, фестивалът „Музика и цветове“ и поетичния конкурс „Пробуждане“.

Кметът на Общината г-н Пенчо Милков се обърна към младите хора с думите: „Много е важно да се подготвите за момента, в който ще можете да вземате решения, от които ще зависят съдбите на различни хора. Не винаги ще бъдете разбирани, но трябва да свикнете да вземате правилните, а не популярните решения. Обичайте своя град и родина.“

Предишното ръководство в състав Елена Михайлова – председател на Младежки парламент, Даниела Карагьозова – зам.-председател и Лилия Халаджова – секретар на клуба обяви нова позиция за следващия мандат на младежите като ПР – връзки с обществеността. След тайно гласуване новото ръководство е в състав – председател – Магдалена Дюлгерова, заместник-председател –  Мария Райкова,   Секретар – Александра Райкова, PR – Ния Неделчева.

Сподели: