младежки парламент

Младежкият парламент решава стратегически казуси за развитието на общината

В Община Русе бе проведено обучение на представители на Младежкия парламент към Общинския младежки дом на тема „Местната власт – къде съм аз?“. Представени бяха основните органи на местната власт и местното самоуправление и техните функции. Гости на събитието бяха кметът Пенчо Милков, заместник-кметът Енчо Енчев, секретарят на Община Русе Димитър Генков и директорът на дирекция „Административно обслужване“ Ердинч Мевлюдов.

По време на обучението учениците провериха своите знания за местната власт и отговаряха на въпроси за дейността на различните структури на общинската администрация и Общинския съвет. В последвалия дебат те търсиха решение дали една сграда да бъде обновена и превърната в младежки център или в детска градина. Учениците бяха разделени на две групи – общество и Община, и защитаваха различни позиции.

пенчо милков

Те успяха да зададат своите въпроси и към кмета Пенчо Милков. Интерес за младежите представляват предизвикателствата при управлението на града и как най-ефективно могат да бъдат преодолени, както и какви качества се изискват при работата с обществено значение.
„Това, с което тази администрация наистина може да се гордее, е фактът, че от 3 години насам работим единно и с уважение един към друг – така, както трябва да функционира един град“, сподели кметът.

Той запозна децата с работата по изграждане на новата сграда на детска градина „Радост“. Пенчо Милков разказа и за инвестиционния проект, който Община Русе подготвя за цялостно обновяване на сградата на бившия Дом на учителя. Идеята е да се създаде младежки център със зали за езиково обучение, арт занимания, дейности за придобиване на дигитални умения, както и място за беседи и срещи с работодатели. В рамките на проекта са заложени и помещения с леглова база, където ще могат да бъдат настанявани деца от други градове и страни, дошли в Русе за обмяна на опит с русенските младежи. Финансирането на младежкия център се очаква да се случи по Плана за възстановяване и устойчивост.

Младежите се включиха и в интерактивната игра „Из коридорите на Общината“. Целта бе да научат как работят различни звена в администрацията, какъв е бил бюджетът за предходната година, както и да намерят информация за важни въпроси, свързани с настоящата работа на Община Русе.

Сподели: