Младежки гвардейски отряд бе сформиран в Русе

Младежки гвардейски отряд бе сформиран в Русе

За първи път Русе ще има Младежки гвардейски отряд. Идеята е на Виктория Шекерова – ученичка в 10 клас в СУ „Христо Ботев”. Тя бе представена на кмета Пенчо Милков в един от седмичните му приемни дни, който се ангажира за осъществяването ѝ в най-кратки срокове. Отрядът ще бъде част от Общинския младежки дом.

„Русе има нужда от млади хора, които милеят за нашата история и почитат традициите ни“, каза кметът. Той благодари на Виктория Шикерова за инициативността и ѝ пожела все така да носи родолюбието в сърцето си.

В гвардейския отряд ще бъдат включени 28 младежи и девойки от 8 до 10 клас от всички средни училища в града. За сформирането му в Русе дойдоха представители на Националната гвардейска част, които подбраха участниците и определиха командир, знаменосец и асистенти на знаменосеца.

Младежките гвардейски отряди са създадени, за да популяризират доброволното обединяване на младежи, които имат интерес към съхраняване на изворите на националното ни достойнство, самочувствие и патриотизъм. Сдружението е автономна, невоенна, неправителствена, неполитическа, доброволна, патриотична и културна общност. До момента на територията на България са сформирани 12 младежки гвардейски отряда

Те поощряват младите хора да се изявяват и да покажат творческите си способности, както и да участват в представителни и официални церемонии. Така те поддържат патриотичната си мотивация и утвърждават българската национална идентичност и държавност, запознавайки се с нови хора, споделящи техните ценности.

Сподели: