Младежки диалог с въпроса „Колко близка e политиката за сближаване?“ ще се проведе в Русе на 14 декември

Младежки диалог с въпроса „Колко близка e политиката за сближаване?“ ще се проведе в Русе на 14 декември.

Организатори са Фондация „Европейски институт“ и Информационен център “Europe Direct” Русе, в партньорство с факултетите „Бизнес и мениджмънт“(катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“) и „Природни науки и образование“(катедра „Информатика и информационни технологии“) на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Срещата ще се проведе от 13.00 часа чрез платформата ZOOM. Meeting ID: 932 1260 7025

Събитието е насочено към младите граждани на ЕС в региона, студенти с изразени интереси към политиката на сближаване – обучаващи се в програмите на Русенски университет, с изразено отношение, които да дадат своята оценка за добавената стойност на политиката на сближаване за русенския регион. Диалогът има за цел повишаване на информираността за ползите, които политиката на сближаване носи на региона и провеждането на активен на дебат за въздействието ѝ сред младите хора в най-голямата дунавска община.

Поканени за участие са кмета на Община Русе, експерти по регионално развитие, представители от DG REGIO – Европейска комисия, Българо-румънска търговско-промишлена палата, Русенски Университет.

Сподели: