Младежки дом – Русе застава зад всеки млад човек, който има нужда от подкрепа

Вече много години Общински младежки дом гр. Русе предлага психологическо консултиране за младежи и техните родители. През тези години сме провели много консултации и сме срещнали различни ситуации, намирали сме отговори и решения на различни въпроси. Най – важното е, че сме заставали до младите хора в периоди, когато те са се чувствали несигурни, незнаещи, объркани. Времената за съжаление взеха да стават по-тревожни не само за възрастните, те взеха да тревожат и децата. Ако възрастните разполагат с опита, които са натрупали, имат ресурса да се справят с определени ситуации, много от младите хора не разполагат с механизмите за справяне.

През последната година се наблюдават много тревожни тенденции от он-лайн обучението. Забелязва се по- ниска мотивация за учене, ниски резултати от обучението, трудности с концентрацията, расеяност, липса на желание и интерес, повишаване на тревожността. Изследване на УНИЦЕФ България констатира, че над 35% от родителите са преценили, че психичното здраве на техните деца е влошено, а повече от 90%, че децата им се чувстват раздразнителни, самотни, тревожни и тъжни.

Резултатите от проучване на Европейската мрежа на омбудсманите за деца, в което участва и българският омбудсман, също показват, че психичното здраве на децата и учениците е особено притеснително поради ограниченията в движението, задържането в къщи, отсъствието на училището и намалените възможности за игра и срещи с приятели. Констатира още, че нивото на депресия, тревожност и емоционален стрес се е увеличило при децата и учениците, както и необходимостта от достъп до услуги за психично здраве.

Затова Младежки дом гр. Русе възобновява своите консултации за младежи и техните родители. Целта е да застанем до всеки един млад човек, които има нужда от подкрепа и консултиране.

Създаваме възможност за :

• Индивидуално консултиране и подкрепа на младежите и техните родители

• Групови срещи и семинари ,спазвайки епидемиологичните мерки и препоръките на здравните власти.

• за онлайн професионална помощ и онлайн терапия с младите хора.

Консултациите са безплатни. За допълнителна информация може да се свържете с психолога Веселина Тончева на тел: 0879 541 972

Сподели: