Младежки парламент - Русе избра новото си ръководство

Младежки парламент – Русе избра новото си ръководство

Младежки парламент Русе проведе свята годишна отчетно-изборна среща и избра новото си ръководство.

Вчера в зала „Батенберг“ на Историческия музей се проведе годишна среща за отчет на извършеното през изминалата година от Младежки парламент Русе и избор на ново ръководството. Старото ръководство на Младежки парламент в състав Ния Неделчева – Председател, Слав Монев и Валерия Марианова – Зам. председатели и Анна Аврамова – секретар представиха дейността на младежки парламент през последната година, като отчетоха 98 събития, които Младежки парламент Русе е организирал или в които е участвал. Сред тях са акции и младежки инициативи, доброволчески кампании, социални дейности, обучения, национални и международни срещи, проекти по програма „Еразъм +“.

Всички кандидати за позиции в новото ръководство, което ще ръководи Младежкия парламент през следващата година се представиха и предложиха своята визия за развитие на парламента. След тайно гласуване в ръководството бяха избрани Йоана Петрова – Председател, Аделина Борисова – зам.-председател и Димана Илиева – ПР. Те поеха щафетата и обещаха да работят всеотдайно за младите хора на Русе.

Приветствие към участниците в най-важния форум на организацията направи г-жа Красимира Николаева – директор на Общински Младежки дом Русе.

Сподели: