Млади доброволци подпомагаха младежките дейности и разпространяваха доброволчеството в Русе

Млади доброволци подпомагаха младежките дейности и разпространяваха доброволчеството в Русе

На 24 юни приключи третата краткосрочна доброволческа дейност по проект : Кодово име: Доброволец“, в която се включиха 6 младежи. В рамките на дейностите по проекта и спрямо уменията и интересите на всеки доброволец те имаха възможност да подпомагат различни дейности. Доброволците подпомагаха младежки клубове, работеха с деца, посещаваха училища, където презентираха доброволчеството и европейската програма „Европейски корпус за солидарност“, подпомагаха младежки културни събития, организираха и се включиха във флашмоб, еко инициативи по почистване, подпомогнаха кампанията „Капачки за бъдеще“ и други. Организираха мобилна информационна кампания, като всеки от тях в различно време и период информира граждани за доброволчеството и програма „Европейски корпус за солидарност“. И като всяка друга доброволческа дейност, и тази започна с въвеждащо обучение на 16 май, по време на което участниците в проекта имаха възможност да се опознаят, да създадат екипна атмосфера, да представят своите страхове и очаквания, да се запознаят със сертификата youthpass и др. Проектът приключи със среща за крайна оценка, в рамките на която се оцени постигнатото по време на тази дейност и придобитите нови умения и компетенции от младите хора. Всички участници получиха youthpass сертификат. Проектът се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ и се финансира от ЦРЧР по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК.

Сподели: