съдебна палата русе

Младши русенски автоконтрольор отива на съд за разгласяване на класифицирана информация

Делото, което ще гледа на 7 юли следобед Окръжен съд – Русе, е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е. Д. за това, че през м. август 2015 год. в гр. Русе, в качеството си на младши автоконтрольор в сектор „ПП-КАТ“ в ОД на МВР – гр. Русе, разгласил чуждестранна класифицирана информация – по смисъла на чл. 21 от ЗМВР и Заповед № 8121–З–878/24.07.2015 год., Приложение № 1 – Списък на категориите информация подлежаща на класификация като служебна тайна, т. 1 на Министъра на МВР – гр.София – че К. Ф. е обект на наблюдение, чрез Шенгенската информационна система (Н. ШИС) – заложен в сигнал за дискретно наблюдение регламентиран в чл. 36 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12.06.2007 год. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) – (Актове, приети по силата на Договора за ЕС), получена по международен договор, по който Република България е страна – която му е станала известна по служба, като я е предоставил лично на К. Ф., чието разгласяване е забранено съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗМВР – „забранява се предоставянето на информация на държавни органи, организации, юридически лица и граждани от служители на МВР извън посочения от закона ред“ – престъпление по чл. 357, ал. 3 вр. ал. 1 от НК. Предвиденото от законодателя наказание е лишаване от свобода от две до осем години.

Сподели:

Още новини от деня