Младши съдия Войков изнесе онлайн лекция пред студенти

Младши съдия Войков посрещна студенти в Съдебната палата

Младши съдия Боян Войков от Окръжен съд – Русе изнесе лекция първо пред четвъртокурсници и веднага след това пред третокурсници от Русенски университет „Ангел Кънчев“ в Мраморната зала на Съдебната палата.

Бъдещите юристи бяха запознати с работата на съдии, прокурори и следователи. Младши съдия Войков обясни подробно видовете дела, които се разглеждат като първа и като въззивна инстанция от окръжния съд. Той показа няколко граждански, наказателни и търговски дела и разясни спецификата на всяко от тях, като даде възможност на младежите да ги прочетат. Традиционно най-голям интерес предизвикаха наказателните дела, поради което магистратът разказа за такива, в които е участвал във въззивен състав и в разширен състав. Засегната беше и темата за видовете доказателства, които се събират съответно в гражданските, търговските и наказателните дела.

Както четвъртокурсниците, така и третокурсниците засипаха домакина с много въпроси и дори цели казуси и на всички тях младши съдия Войков отговори изчерпателно, като на финала пожела на студентите успешно завършване и още по-успешна бъдеща кариера.

Сподели: