съдебна палата русе

Млад мъж с осем присъди остава в ареста по обвинение в теглене на пари от чужда банкова карта

Окръжен съд – Русе определи първоначална мярка задържане под стража на 29-годишния В. Д., обвиняем за ползване на чужд платежен инструмент без съгласието на титуляра. С постановление от 29.12.2020 г. мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че през периода 16.-18.01.2020г. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – на 30 пъти, използвал дебитната карта на Й. В. без неговото съгласие, като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

Към настоящия момент В. Д. има 8 влезли в сила присъди за кражби и други престъпления. Наказанието пробация по последната присъда е изтърпял на 18.06.2019г. Настоящето деяние е извършено, преди да са изтекли 5 години от изтърпяване на ефективното наказание лишаване от свобода по седмата му присъда.

Окръжен съд – Русе, като взе предвид всички събрани до момента доказателства, счете, че е налице обосновано предположение за съпричастност на В. Д. към повдигнатото обвинение. Същото представлява тежко умишлено престъпление и за него в НК се предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода. Съдът отчете и справката за съдимост на лицето, както и данните за задграничните му пътувания и прецени, че съществува риск то да се укрие, за да избегне наказателната отговорност за престъплението, в което е обвинено или да извърши друго такова. Аргумент в тази насока е и разследването за извършен грабеж и изясняване съпричастността на В. Д. към него. По тези съображения и предвид предстоящите следствени действия по делото, Русенският окръжен съд намери, че единствената мярка за неотклонение, която би могла да обезпечи правилното и нормално водене на разследването е най-тежката, а именно задържане под стража.

Определението на Окръжен съд – Русе, с което е взета по отношение на В. Д. мярка за неотклонение задържане под стража може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Велико Търново.

Сподели: