Много голям терен на ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ в „Сръбчето“ ще бъде продаден на търг

Правителството даде съгласието си ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ да продаде недвижим имот, частна държавна собственост, чрез търг с тайно наддаване. Имотът се намира в местност „Сръбчето“ в гр. Русе и е с обща площ от 7 409 кв. м., вкл. сграда със застроена площ 1 459 кв. м. Той не е необходим за дейността на предприятието.

Сподели:

Още новини от деня