Много редки експонати показват практикуването на най-древната металургия в Русенска област

Много редки експонати показват практикуването на най-древната металургия в Русенска област

Находки от редки суровини съхранява в Русенският музей. На снимките може да видите:

1. Тесла от еклогит – скала с минерален състав с изключителна твърдост и здравина (разновидност на жадеита). Теслата е открита при разкопки в пещерата Водна до село Табачка в пласт от ранната кеменно-медна епоха (4800 – 4700 г. пр Хр.). Тя е преизползвана от по-стара и по-голяма тесла, вероятно деформирана от употреба за обработка на метал.

2. Тесла от серпенитит, открита е при разкопки на Русенската селищна могила в пласт от късната каменно-медна епоха (4550 – 4200 г. пр. Хр.). Серпентинитът е също с повишена твърдост и се използва в бижутерията. Върху повърхността ѝ са открити следи от обработка на метал (мед и злато).

Анализът на двете находки е направен от екип от специалисти под ръководството на проф. Пиер Петрокен от университета в град Безансон, Франция.

Двете тесли са били в пряка връзка с практикуването на най-древната металургия в Русенска област. Находки от този тип се срещат изключително рядко в българските музеи. Освен като безценни инструменти, изработени от изключително рядка и ценна суровина, двете находки трябва да се разглеждат и като предмети с много висока социална стойност, свързани с посветените в най-древната металургия и първата обработка на злато в човешката история. Наличието на инструменти и предмети, пряко свързани с металургичните процеси, е доказателство, че направата на металните предмети в най-старите селища в района на Русенска област е извършвана на място и че те не са донасяни отвън в готов вид, защото тук е имало металургичен център. Тук припомняме, че Регионален исторически музей – Русе съхранява 4 бр. златни предмети от каменно-медната епоха, които са на еднаква възраст с най-старото обработено злато в света от Варненския халколитен некропол.

Сподели: