Много русенци бяха избрани в ръководните органи на ПП АБВ

Много русенци бяха избрани в ръководните органи на ПП АБВ

Делегатите, избрани на областната конференция в Русе, взеха участие на IV конгрес на ПП АБВ в комплекс Царско село. За председател на ПП АБВ бе избран Румен Петков. В състава на новия национален съвет на партията бяха избрани: инж. Валери Иванов, инж. Йовчо Смилов, инж.Явор Янчев, д-р Милко Борисов, Димитър Димитров. За член на Изпълнителното бюро беше избран областния председател на ПП АБВ инж. Валери Иванов. За член на Националния контролен съвет бе избран Иван Иванов.

Сподели: