община две могили

Много социалнослаби и възрастни хора живеят в Кацелово

Време за прочитане: < 1 мин.

Кметът на Кметство Кацелово Владимир Витанов запозна днес общинските съветници в Две могили проблемите, които стоят пред него и положението в селото през тази година. Той представи изпълнението на основните дейности, възложени от Закона за местното самоуправление, така и от Общинския план за развитие на съставните села от Общината за подобряване условията на живот на нашите жители. Структурата на отчета следва отделните дейности, които се изпълняват в сферата на обществения живот.

Поради нарастващата миграция и демографската криза в  селото живеят доста самотни и социално слаби хора. Те са основните потребители на Домашния социален патронаж в гр. Две могили. Всекидневно, пет дни в седмицата специализиран транспорт доставя топла храна за нуждаещите се. Доставят се още, по предварителна заявка по телефона, и лекарства и други стоки от първа необходимост. Тази форма на социална услуга е доказала своята ефективност през годините и трябва да бъде поддържана и развивана в бъдеще.

От март 2020 година, в отговор на първата вълна от пандемията на вируса „Ковид – 19”, по съответна програма, също от социалния патронаж, в Кацелово се хранят безплатно още 7 социално слаби жители. Храната им се доставя директно по домовете от кметството.

На крайно нуждаещите, по изготвени за целта списъци от социалните служби, бяха раздадени пакети с хранителни продукти и консерви от първа необходимост. Двойни по съдържание пакети бяха раздадени и на майките, които имат първокласници към миналата година.

Сподели:

Още новини от деня