сдс русе

Множество въпроси относно бъдещата концесия на летище „Русе“ повдигнаха общинските съветници от СДС днес

На предходната сесия на Общинския съвет много бързо и лежерно минал въпроса за продажбата на летище „Щръклево“. Само преди 20 дни всички медии, а и цялото русенско общество, са били запознати с въпроса за даване на летището на концесия. Учудващо за общинските съветници от СДС в лицето на г-н Станимир Станчев, областен председател на СДС, г- жа Елеонора Николова, бивш кмет на град Русе, г-н Деян Недков и г-н Иван Григоров, бивш зам. кмет по хуманитарни дейности в Община Русе, тази точка много бързо е минала на извънредната сесия на Общински съвет – Русе и без особени обсъждания. На това заседание не са били чути всички гледни точки по въпроса. Представителите на СДС Русе поискаха за пореден път по време на пресконференция днес с намеренията към бъдещето за летището да бъде запознато цялото русенско общество от настоящото общинско ръководство.

Г-н Станчев посочи, че стоте дни на толерантност към настоящия кметски екип в Русе са изтекли. Те са хора на свободните професии, които са представители на дребния и средния бизнес и милеят за бъдещето на града. В същото време те са управлявали различни по вид собственост и поради това се интересуват как се управлява летището.

Днес пред медиите Деян Недков представи позицията по темата. В изложението си той каза следното:

„Пред нас възникна един основателен въпрос – защо Община Русе иска да продаде едно предварително осакатено летище и въпросния купувач иска да го закупи ? При последната концесионна процедура 2011 година имаме 4 имота: летищен комплекс; близка преводна станция от посока изток; далечна преводна станция от посока изток и преводна станция от посока запад. Същите имоти с договор са върнати от държавата на Община Русе.

Въпросът е, защо днес Община Русе иска да продаде едни имоти, което възпрепятства нормалното функциониране на летището“, попита съветникът.

Г-н Недков обясни, че на близка и далечна преводна станция се поставят едни радиомаяци, които пренасочват самолетите. Открит остава въпросът дали тези самолети ще кацат само от изток.

Вторият спорен казус по въпроса за летище „Щръклево“ е дали имотите са прехвърлени съгласно чл. 54 или не. В документите по прехвърлянето е записан чл. 54. Това означава, че това е текст от Закона за държавна собственост и при това прехвърляне на имота на общината тя няма право да се разпорежда с него, уточни г-жа Николова. Формата за управление е или за собствени нужди или концесия, като продажбата е възможна само ако тя е насочена, чрез закона за насърчаване на инвестициите. Принципно имотите се прехвърлят на общините, за да имат те ресурс, който да управляват в собствена полза, уточни г-жа Николова смисъла на чл. 54.

На заседанието инвеститорът е казал, че прехвърлянето не е по чл. 54, стана ясно по време на пресконференцията.

Третият спорен момент е по повод инвестиционен проект по сграда 3 и 4 хангар за ремонт на самолети, карго-терминал. Този обект се намира точно на мястото на поделението с локатора, които следят въздушното пространство на страната. Тук въпросът засяга националната сигурност  и дали е уговорено вече  с министъра на отбраната това поделение да се продаде. Ако отговорът е „Да“, къде ще бъде преместено то, попитаха съветниците. В случая, тук има един функциониращ обект от националната сигурност / сграда 3 и 4/ и възниква въпрос как ще се изпълнят инвестиционните намерения на инвеститора.

Складовите помещения са терен, собственост на Община Иваново.

Адвокатът на инвеститора потвърди на заседанието, че частна общинска собственост не може да се дава на концесия, не е вярно според закона, уточни г-н Недев.

Четвъртият казус е свързан със стойността на инвестиционното намерение, които поставя инвеститора, при положение, че варненското летище е обновено с 40 млн. лева.

На заседанието е казано, че пистата е къса и трябва да се удължава. Новата писта на летище Варна е 2500 метра, колкото е пистата на летище Щръклево.

В разговора се включи г-н Станчев, които изясни площта и съответно цената на това съоръжение. Той уточни, че на зададените въпроси от опозицията в местния парламент, не са били дадени адекватни отговори от инвеститора.

В казуса летище става въпрос за обща складова площ от 430 хил. кв. метра., което пресметнато по 300 лв./кв. м. , означава че с 50-60 млн. лв. не може да се реализира. Затова местните представители на СДС наричат предложението за продажба на летище „Щръклево“ за некоректно.

Съгласно направеното от Община Русе предложение за продажба, възниква въпроса кой ще гарантира , че град като Русе ще има летище.

Когато е започнала процедурата по отписване от Министерството на отбраната, в Русе са дошли швейцарци с интерес към летището, коментира Елеонора Николова. Идеята им е била да го развиват като такова. Те са имали строен бизнес план, който е свързвал летището с това в Солун и пристанището там. Летището в Русе е било в центъра на инвестиционните намерения.

Тя припомни позицията, изразена по времето на сесията на Общинския съвет, че прекалено много се бърза и трябва първо обществеността да се убеди, че е налице сериозен инвеститор с адекватен бизнес план. Затова са поискали да се отложи с една сесия разглеждането на въпроса. При получаване на сертификат от потенциалния инвеститор едва тогава би било логично да се пристъпи към продажба. Редно е било първо общината и бизнесът да помислят и решат какво би могло да се случи на дадената територия и едва тогава да се предприемат стъпки в определена посока, счита Елеонора Николова.

Голямата трагедия на Русе , че не се разви като транспортен център, какъвто трябва да е – с речен, автомобилен, ж. п. транспорт и с летателен такъв, коментира съветникът.

„Главният прокурор г-н Гешев ни връща 25-30 години назад за да проверяваме приватизационните сделки. Може би ще дойде време да проверяваме сделките по Закона за насърчаване на чужди инвестиции. Ние го казваме предварително, ще го напишем на г-н Гешев като предварителен сигнал“, каза Елеонора Николова относно предварителното съгласие за продажбата на Летище Русе на инвеститора „Еонметалл“ ООД, потвърдено от Общинския съвет в Русе.

„Ако нещата са такива каквито са към момента, ние губим един шанс за града“, отбеляза още г-жа Николова.

„Ако ние изтървем тази възможност, ние действително приключваме с Русе! Той ще се превърне в дълбоката провинция, каквато е в момента“, изрази общата тревога на колегите си г-жа Николова. Тя конкретизира, че на никого не завиждат и на никого не искат да пречат, а настояват градът да има своята възможност. „Ние искаме да започнат да се обслужват обществените интереси“, изтъкна в експозето си тя.

Сподели:

Още новини от деня