Община-Борово-1

Множество маломерни паралелки ще има в училищата на община Борово от 15 септември

Общински съвет – Борово разреши съществуването на маломерни паралелки при условията на чл. 68, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл. 52б, ал. 44 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование , с  брой ученици не по-малко от 10:

ОбУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово

– ⅠI клас  – 1 паралелка с 11 ученици

– III клас – 1 паралелка с 10 ученици

– ⅤI клас – 1 паралелка с 12 ученици

     -Ⅶ клас -1 паралелка с 10 ученици

ОУ „ П. Р. Славейков“ – с. Обретеник

– I клас – 1 паралелка с 14 ученици

– II клас –1 паралелка с 11 ученици

Дадено е принципно съгласие за дофинансирате на маломерни паралеки съгласно чл. 69, ал. 1, и във връзка с ал. 2 и ал. 3 от цитираната наредба, с брой ученици по-малко от 10.

ОбУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Борово

– I клас  – 1 самостоятелна паралелка с 6 ученици

– IV клас -1 самостоятелна паралелка с 8 ученици

– V клас – 1 самостоятелна паралелка с 7 ученици

ОУ „ П. Р. Славейков“ – с. Обретеник

– VII клас  – 1 самостоятелна паралелка с 7 ученици.

Функционирането на паралелките от настоящото решение при условията на чл. 68, ал. 1. т. 6 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за допълнително финансиране от Община Борово на разликата между норматива за минимален брой ученици и действителния брой на учениците в паралелките в общинските училища на територията на Община Борово за учебната 2022/2023 г.

Сподели: