община русе

Множество нарушения при възлагането на обществени поръчки констатират одитните доклади на Община Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Управляващите органи налагат на Община Русе финансови корекции по 20 от възложените обществени поръчки за програмен период 2014-2020 г. Това показват извършените одитни доклади към днешна дата.

В началото на текущия мандат новото ръководство на местната управа разпореди да бъдат направени проверки и анализи на извършваните до момента процеси в администрацията. Такива продължават и до днес в отделните ресори.

От дадените 45 препоръки за подобряване на дейността, 37 са изпълнени.

Най-много проверки и одитни доклади има по отношение на различни аспекти от дейността на ОП „Комунални дейности“, като са проверявани и сигнали на граждани.

Пълният текст с резултатите  и препоръките, изведени от одитните доклади, може да намерите тук.

Сподели:

Още новини от деня