Антикорупционен билборд сложиха пред ГКПП "Дунав мост 1"

Множество общински терени за билбордове ще бъдат отдадени под наем в Русе

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общински съвет – Русе.

Общинските съветници в Русе дадоха сега своето съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи, съгласно чл. 57 от ЗУТ на територията на Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв. м., както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент (РИЕ), позиция №59 от Общата схема за зона „З“ – в зоната около „Дунав мост“, вдясно от изхода за ГКПП „Дунав мост“ с размери 4,00/3,00 м.;
  2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №80 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 1,80/2,50 м, в гр. Русе, бул. „България“, вдясно, посока гр. София;
  3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №114 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 1,80/2,50 м, в гр. Русе, бул. „Христо Ботев“, вдясно, по посока център;
  4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №122 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 1,80/2,50 м, в гр. Русе, бул. „Христо Ботев“, вляво, по посока център;
  5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №124-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 1,80/2,50 м, в гр. Русе, бул. „Христо Ботев“, вляво, по посока център;
  6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №131 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над          3 кв.м, с размери 1,80/2,50 м, в гр. Русе, бул. „Мидия Енос“, вдясно, посока Централна ж.п. Гара;
  7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №175 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над          3 кв.м, с размери 1,80/2,50 м, в гр. Русе, ул. „Николаевска“, ул. „Стефан Стамболов“, в затревения остров;
  8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №116-В от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. ”Васил Левски”, преди бул. „Христо Ботев“;
  9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №128 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. „Христо Ботев“, в тревната площ преди кръстовището с бул.“Цар Освободител“, вдясно посока Център;
  10. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №132 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, бул. „Мидия Енос“, в тревната площ, вдясно посока  пътен възел „Охлюва“, Централна ж.п. гара.

Началната месечна наемна цена, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 38 от Наредба №2 за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение на Общински съвет – Русе е 15,44 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня