Мобилен екип за скрининг на туберкулоза е на обиколка в Окръг Гюргево

Мобилен екип за скрининг на туберкулоза е на обиколка в Окръг Гюргево

Мобилен екип за скрининг на туберкулоза е на обиколка в Окръг Гюргево. Общо 16 комуни ще се възползват от тази възможност от месец януари 2021 година. Това са: Ogrezeni, Florești-Stoenești, Vânătorii Mici, Adunații-Copăceni, Prundu, Buturugeni, Gostinari, Roata de Jos, Mihai Bravu, Călugăreni, Daia, Săbăreni, Bucșani, Singureni, Ulmi, Grădinari.

В продължение на 3 месеца камионът с оборудване и медицински персонал ще обикаля населените места в окръга по националната програма за превенция, контрол и надзор на разпространението на туберкулозата с подкрепата на дирекция „Обществено здраве“ – Гюргево, личните лекари и представителите на местната власт.

Сподели: