мобилен център отпадъци русе

Мобилният център за разделно събиране на отпадъци в кв. Дружба 3 временно няма да обслужва граждани

Mобилният център за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в кв. Дружба 3 /на паркинга на бл. „13“/ временно няма да работи. Промяната се налага заради технически проблеми.

Гражданите ще могат да предават разделно събраните си отпадъци в мобилните центрове на следните места:

– кв. Здравец – Север /ул. „Родопи“, между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“/;

– кв. „Ялта“ /ул. „Щип“ 13/;

– ул. „Муткурова“ 86 /зад бл. Цюр 3/;

– ул. „Димчо Дебелянов“ 2А.

В мобилните центрове могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство – хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи.

Работното време на мобилните центрове е от понеделник до петък от 15 до 17:30 часа.

Закупуването, разполагането и функционирането на мобилните центрове е в изпълнение на проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“, с програмен оператор Министерството на околната среда и водите.

Сподели: