застрахователно дружество българия

Молбата за делба за бившата сграда на бившето застрахователно дружество „България“ е написана, но се уточняват съсобствениците

Молбата за делба за бившата сграда на бившето застрахователно дружество „България“ /старата сграда на МВР/, намираща се на ул. „Александровска“ е написана, но се уточняват съсобствениците. Това обясни кметът на Община Русе Пенчо Милков, като отбеляза желанието си по – бързо да се реши този десетилетен казус относно емблематична за Русе сграда в много лошо състояние. Юристите на Община Русе обаче трябва да прецизират всеки един от съсобствениците на 2 % от идеалните части на сградата и терена под нея в идеалния център на Русе. Те на практика са съделители. Неточното им посочване по едно друго дело се яви причина да се отмени разрешението за строеж на временен покрив. Идеята е сега съдът да не установи друго в хода на производството от описаното като фактическа обстановка от юристите на Община Русе. Другият голям собственик на части е провел среща с кмета и е изразил изричното си желание да има делба. Така ще се наплатят бързо частите на по – малките съделители, след като съдът посочи банковите им сметки и производството завърши.

Сподели: