монтюпе русе предприятия завод 1

„Монтюпе“ продължава да изпуска вредни вещества в атмосферата, въпреки забраната

Експертите на РИОСВ-Русе установиха еднократно неорганизирано изпускане на емисии и разпространение на специфична за производството миризма извън границите на площадката на „Монтюпе“ЕООД. Нарушението е констатирано, в рамките на осъществения извънреден контрол на дежурните екипи на инспекцията през периода от 27 август до 6 септември, съвместно с представители на община Русе и Гранична полиция – Русе за наблюдение с термовизионни камери.

На 3 септември, след постъпили 13 сигнала на горещата телефонна линия за неприятна миризма, наподобяваща „изгорял бакелит“, са обходени кварталите „Възраждане“, „Цветница“, Източна промишлена зона и Индустриален парк.

За времето от 21:40 до 22:20 ч. е извършен пълен обход на площадката на „Монтюпе“ ЕООД, на отстояние около 150 метра от оградата. От северната страна на производствените халета на „Монтюпе“ с термовизионните камери е установено неорганизирано отделяне на емисии вредни вещества, под формата на поток със бледосивкав цвят над покривната повърхност на халета 2 и 3. В 22:30 ч. изпускането на емисиите е преустановено. При обхода на производствената площадка е констатирано, че част от транспортните врати на производствените халета са отворени.  По време на проверката не е наблюдавано движение на техника, хора  и товаро – разтоварна дейност през вратите. Спрямо дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

РИОСВ-Русе продължава да упражнява стриктен контрол върху изпълнението на инвестиционната програма на „Монтюпе“ ЕООД.

Сподели: