Мост към миналото осигуряват образователни карти с QR код

Мост към миналото осигуряват образователни карти с QR код

Успешно приключи проектът „Знанието – мост от минало към бъдеще“, осъществяван от Сдружение „Развитие на социалния капитал“ по програма „Знание и растеж“ реализирана от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепа на Еконт Експрес.

В рамките на проекта беше събрана информация и снимков материал (от Държавния архив Русе), свързани с град Русе за периода на Възраждането. Данните бяха систематизирани в 4 тематични области – „Образование“, „Култура“, „Мода“, „Спорт“. На база събраната информация бяха разработени 20 образователни карти по съответните теми. Картите съдържат снимки и кратка информация, свързана с тях, както и с QR код, който при сканиране дава обстойна информация по съответната тема и любопитни факти.

Изработеният продукт кореспондира на учебния материал и по-конкретно периода на Възраждането, които се изучава в 7 клас по „История и цивилизации”. Образователните карти биха могли да се ползват като помощен учебен материал, който цели да подпомогне преподавателите по съответната учебна дисциплина, както и да стимулират интереса и обогати знанията на учениците, относно културата и историята на град Русе през епохата на Възраждането.

В края на проекта 23 основни и средни училища в град Русе, които провеждат обучение по „История и цивилизация“ в 7 клас получиха комплекти от образователните карти. Гражданите могат свободно да се запознаят с материалите, които са предоставени за обществено ползване в РБ „Любен Каравелов“ и Държавния архив Русе. Информацията е достъпни и на фейсбук страницата на Сдружение „Развитие на социалния капитал“.

Сподели: