русе бяла път асфалт маркировка

МРРБ: Крайпътните рекламни съоръжения ще бъдат обезопасявани

Крайпътни рекламни съоръжения ще бъдат обезопасявани с цел осигуряване на т.нар. „свободна от препятствия зона“ и повишаване на безопасността. Така ще се намалят пътно-транспортните произшествия при напускане на платното за движение.

Това предвижда проект на постановление за изменение на Наредбата за специално ползване на пътища, с който ще се завишат изискванията за обезопасяване на билбордове, тотеми и лога на изградени и функциониращи търговски крайпътни обекти.

На обезопасяване с ограничителни системи за пътища ще подлежат рекламни съоръжения, разположени до 16 м от ръба на настилката на автомагистрали, до 13 м от края на скоростните пътища и до 8 м извън първокласни, второкласни, третокласни или местни пътища. Обектите извън тази зона не се нуждаят от обезопасяване. Абсолютното минимално разстояние за поставяне на рекламно съоръжение продължава да е 3 м от ръба на пътната настилка.

Отново с цел по-висока безопасност на пътя с проекта се предвижда и забрана за разполагане на рекламни съоръжения в тунели, над и около портала на тунела, както и на разстояние по-малко от 600 м преди тях, когато са на скоростни пътища, и 200 м при останалите случаи.

При неизпълнение на предписаните мерки се предвижда отнемане на издаденото вече разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламни съоръжения, прекъсване на достъпа до тях или демонтирането им.

С промените, заложени в проекта, се допуска изграждането на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Измененията на наредбата включват още отмяна на разпоредбите за представяне на удостоверения за регистрация, издавани от Агенцията по вписванията, и за наличие или липса на задължения според разпоредбите на Данъчно-осигурителния кодекс, с което ще се намали административната тежест.

Нормативният акт е публикуван за обществено обсъждане и може да бъде намерен на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, както и в Портала за обществени консултации.

Сподели: