Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

МС предостави на Община Русе имот за осъществяване на социална и образователна дейност чрез Център за специална образователна подкрепа – Русе

Правителството прие изменение на РМС № 236 от 2022 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост на община Русе. С промените имотът, прехвърлен за стопанисване на русенската община, ще се използва не за образователна дейност чрез Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, както първоначално е било записано в решението, а за осъществяване на социална и образователна дейност чрез „Център за специална образователна подкрепа – Русе“. Искането е на кмета на общината, като целта е да се осигурят допълнителни помещения за ресурсно подпомагане и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности съобразно спецификата на тяхното поведение и нуждата от допълнително оборудване. Имотът се намира в град Русе на ул. ,,Рига“ № 1 и представлява двуетажна сграда с площ 213 кв. м и сутерен.

Сподели: